‘Οδοντικη Χειρουργική

οδοντιατρικές εργασίες όπως είναι εμφράξεις (απλές και σύνθετες) των δοντιών.