Θήκες & Γέφυρες

crown dental_bridges


Η Θήκη (ή στεφάνη στα οδοντιατρικά) είναι ένα τεχνητό δόντι, το οποίο αναπληρώνει τη μορφολογία ενός φυσικού δοντιού η οποία έχει αλλοιωθεί σε μεγάλο βαθμό σαν κάλυμμα. Καλύπτει ολόκληρο το δόντι (αφού προηγουμένως τροχιστεί) και το προστατεύει από τυχόν σπασίματα. Με την στεφάνη μπορούμε να αλλάξουμε το χρώμα και το σχήμα και το μέγεθος του δοντιού με μεγάλη επιτυχία.

Σε περίπτωση που λείπουν ένα ή περισσότερα δόντια και δεν υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετηθούν εμφυτεύματα τότε επιλέγουμε τη λύση της γέφυρας. Οι γέφυρες αποτελούνται από περισσότερες της μιας θήκες, οι οποίες είναι ενωμένες μεταξύ τους και μπορούν να καλύψουν μικρά ή μεγαλύτερα κενά μεταξύ δύο υγειών δοντιών. Τροχίζοντας τα παρακείμενα δόντια κατασκευάζεται μια ενιαία γέφυρα που καλύπτει το κενό (από τα δόντια που λείπουν) στηριζόμενη στα τροχισμένα δόντια.

Ανάλογα τα υλικά κατασκευής τους έχουμε:

  • Mεταλλοακρυλλικές στεφάνες & γέφυρες  (μεταλλικές στο εσωτερικό με πλαστική επικάλυψη στην εξωτερική πλευρά το ακρυλικό).
  • Μεταλλοκεραμικές στεφάνες & γέφυρες (μεταλλικές στο εσωτερικό με επικάλυση από πορσελάνη).
  • Στεφάνες & γέφυρες ζιρκονίου (ZrO2) με χρήση της τεχνολογίας CAD/CAM σε συνδιασμό με την κορυφαία πορσελάνη IPS Empress e.max είναι ότι καλύτερο υπάρχει σήμερα.