Ενδοδοντία

endodentistry


 

Ενδοδοντία

Η ενδοδοντία είναι η ειδικότητα που ασχολείται με την θεραπεία του εσωτερικού τμήματος του δοντιού, του πολφού, μίας κοιλότητας μαλακού ιστού η οποία περιέχει τα νεύρα του δοντιού, φλέβες, αρτηρίες και λεμφικά αγγεία. Από το πάνω μέρος του πολφού μέχρι την άκρη της ρίζας ξεκινούν να διακλαδώνονται οι ριζικοί σωλήνες. Ένα δόντι έχει τουλάχιστον ένα, και συνήθως, όχι περισσότερους από τέσσερις ριζικούς σωλήνες. Αν ο οδοντικός πολφός μολυνθεί με μικρόβια – μέσω της τερηδόνας ή μετά από τραυματισμό – τότε δυστυχώς η μόλυνση είναι μη αντιστρεπτή. Ακόμη και αν τυχόν τα συμπτώματα υποχωρήσουν με κάποια φάρμακα, στην πορεία θα εμφανιστούν χειρότερα. Τότε λέμε ότι το δόντι έχει νεκρωθεί και είναι απαραίτητη η ενδοδοντική θεραπεία.

Ενδοδοντική θεραπεία – Απονεύρωση

Ενδοδοντική θεραπεία ή απονεύρωση του δοντιού είναι μια οδοντιατρική παρέμβαση που γίνεται στο εσωτερικό του δοντιού, που λέγεται πολφός, όταν αυτός έχει επιμολυνθεί από μικρόβια. Ο πολφός του δοντιού αποτελείται από νεύρα, αγγεία και συνδετικό ιστό. Η φλεγμονή ή μόλυνση του πολφού μπορεί να οφείλεται σε διάφορα αίτια όπως εκτεταμένη τερηδονική βλάβη, επαναλαμβανόμενες οδοντιατρικές παρεμβάσεις, κακές αποκαταστάσεις ή κάταγμα του δοντιού. Επίσης, ο τραυματισμός ενός δοντιού μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη του πολφού ακόμη και σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν σημάδια καταστροφής του δοντιού.
Η ενδοδοντική θεραπεία περιληπτικά περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

  •  Αρχικά γίνεται αφαίρεση του μολυσμένου πολφού.
  •  Στη συνέχεια ακολουθεί η χημικομηχανική επεξεργασία του ριζικού σωλήνα.
  •  Ακολουθεί η ερμητική έμφραξη του ριζικού σωλήνα με ειδικό εμφρακτικό υλικό για να προληφθεί η μόλυνση της περιοχής.
  •  Μετά από την τελική έμφραξη των ριζικών σωλήνων ακολουθεί η ανασύσταση του δοντιού και η τοποθέτηση της προσθετικής αποκατάστασης, συνήθως στεφάνης. Η κάλυψη του θεραπευμένου δοντιού με στεφάνη είναι σχεδόν απαραίτητη, προκειμένου αυτό να διατηρηθεί στο φραγμό και να υπόκειται στις ισχυρές πιέσεις και δυνάμεις που ασκούνται κατά τη λειτουργία του στοματογναθικού συστήματος.

Περισσότερο από το 95% των απονευρώσεων γίνονται με επιτυχία. Μετά την θεραπεία, αναμένεται κάποια ευαισθησία, η οποία συνήθως διαχειρίζεται με φαρμακευτική αγωγή.